„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

„ECO RAI“ – Procjena, obnova i unapređenje ekosustava u gradovima centralne Europe

„ECO RAI“ – Procjena, obnova i unapređenje ekosustava u gradovima centralne Europe

Naziv projekta: „ECO RAI“ – Procjena, obnova i unapređenje ekosustava u gradovima Središnje Europe

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 2.405.742,15 EUR 

Programski okvir: Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2021. - 2027. 

Sažetak projekta: Cilj projekta je očuvanje i oporavak urbanih i peri-urbanih zelenih površina kao i obnova šumskih ekosustava na području obuhvaćenim projektom. Predloženi projekt odgovara na izazove i potrebe Programskog područja, a to su gospodarski i ekološki značaj prirodnih dobara i krajolika u gradovima Središnje Europe za koordiniranu valorizaciju i zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava.

Projektni konzorcij čine Vodeći partner Grad Zagreb te projektni partneri iz Hrvatske (Hrvatske šume d.o.o. i Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja), Italije (Nuovo Circondario Imolese, Bologna; Venetian Cluster, Venecija te AmbienteParco Impresa Sociale, Brescia) i Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije).

Date

24 Veljača 2022

Tags

U pripremi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.