„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH

Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH

Naziv projekta: Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH 

Nositelj projekta: Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) 

Ukupna vrijednost projekta: 216.200.000 HRK 

Programski okvir: Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. 

Sažetak projekta: Ustanova, zgrada NSK te knjižnična građa i kulturna baština koju NSK čuva izložene su spektru rizika koji proizlaze iz njezinog geografskog položaja, zakonsko-regulatornog konteksta, logističkih datosti, te sektorske i među-sektorske spremnosti odnosno kapaciteta za odziv i oporavak. Uslijed velikih incidenata i katastrofa koje su identificirane u procjeni rizika za ustanovu i zgradu NSK, a oslanjaju se na nacionalnu i lokalnu procjenu rizika, sustavi su ranjivi na neke kombinacije kaskadnih ugroza koje nastaju uslijed dugotrajnih ispada sustava, ispada više sustava istovremeno, te ispada potporne vlastite ili gradske infrastrukture zaštitnih sustava. Dodatno, sektorska i međusektorska interoperabilnost, spremnost i taktike (službi za djelovanje u kriznim uvjetima raznih opsega) nisu u svakom segmentu optimalne, što utječe jednako na razinu rizika i otpornosti ustanove, zgrade i same knjižnične građe. NSK je jedna od najprostranijih, najprilagodljivijih i na katastrofe najotpornijih javnih zgrada u Zagrebu. Međutim, zbog ograničenog opsega održavanja, ova zgrada, pa time i ustanova, postaje sve ranjivija na predviđene ugroze koje su se posljednjih 25 godina značajno usložile, umnožile i globalizirale.

 

Date

02 Ožujak 2021

Tags

U pripremi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.