„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Urbana prehrana – Zeleni krug

Urbana prehrana – Zeleni krug

Naziv projekta: Urbana prehrana – Zeleni krug

Nositelj projekta: Grad Zagreb - Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Ukupna vrijednost projekta: 54.752.246 HRK  

Programski okvir: Višegodišnji financijski okvir 21-27

Sažetak projekta: Sigurnost i kvaliteta hrane, utvrđivanje izvornosti, zemljopisnog porijekla, patvorenosti hrane te njenog utjecaja na zdravlje potrošača, ali i utjecaj klimatskih promjena na uzgoj i kvalitetu, teme su od zajedničke odgovornosti svih uključenih u lanac proizvodnje – države, proizvođača, distributera, struke i potrošača, ali i medija koji su odgovorni za informiranje javnosti o aktualnim temama.
Ovaj strateški razvojni projekt u sebi objedinjuje zelenu i digitalnu komponentu a usmjeren je na razvoj urbanih prehrambenih sustava. Projektom se želi ubrzati prijelaz na održiv prehrambeni sustav koji bi trebao imati neutralan ili pozitivan utjecaj na okoliš, pomoći u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njegove utjecaje, zaustaviti gubitak biološke raznolikosti, osigurati sigurnost hrane, prehranu i javno zdravlje pazeći da svi imaju pristup dovoljnoj, sigurnoj, hranjivoj i održivoj hrani. Na koncu želi se postići očuvanje pristupačne hrane uz istodobno ostvarivanje pravednijih ekonomskih povrata, promicanje konkurentnosti sektora opskrbe EU-a i promicanje poštene trgovine.

 

Date

01 Ožujak 2021

Tags

U pripremi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.