Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Objava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg Slovenija - Hrvatska

Objava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg Slovenija - Hrvatska

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. objavio je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte.

Dana 24. ožujka 2023. godine objavljena su dva otvorena poziva:

  • Otvoreni poziv za Prioritet 1. Zelenija i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja) i Prioritet 3. Pristupačna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama) 
  • Otvoreni poziv za Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama) 

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava:

  • Otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (specifični cilj 6.2) – prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 24. svibnja 2023. godine u 12 sati.
  • Otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2023. godine u 12 sati.

Detaljnije na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.