„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Upravno vijeće

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba za predsjednika i članove Upravnog vijeća javne ustanove “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja” izabrani su:

  • Ria Bilić, predsjednica
  • Igor Delak, član
  • Daniela Juroš Pečnik, članica
  • Marijana Sumpor, članica
  • Natalija Vuger, članica, predstavnica radnika

Sjednice Upravnog vijeća

24. Sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb - 16.03.2023.

Dana 16. ožujka 2023. godine održana je 24. sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na kojoj je usvojen zapisnik s 23. sjednice, izvršena je primopredaja dužnosti novoj ravnateljici Razvojne agencije Zagreb, doneseno je Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2022. godinu, donesena je Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu, donesen je Godišnji obračun za 2022. godinu, podnesen je izvještaj o provedbi aktivnosti - Fond solidarnosti i izvještaj o izradi Plana Razvoja Grada Zagreb za razdoblje 2021. - 2027., te je predložena procedura prelaska zaposlenika iz Grada Zagreba u Razvojnu agenciju Zagreb – hodogram.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.