Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. – drugi Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. – drugi Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga s 38,7 milijuna eura Interregovih sredstava.

Poziv je otvoren do 29. ožujka 2024., 14:00 CET i pruža prilike za uključivanje u projekte transnacionalne suradnje usmjerene na poticanje regionalnog razvoja rješavanjem zajedničkih regionalnih izazova.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i druge relevantne dionike iz dunavske regije. Svaki projekt mora uključivati ​​najmanje tri financijska projektna partnera iz tri različite zemlje programskog područja.

Projekti se moraju usredotočiti na jedan od sljedećih posebnih ciljeva programa:

Prioritet 2 - Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika

SC2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima

SC2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata

SC2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u Dunavskoj regiji

Prioritet 3 - Uključivija dunavska regija

SC3.1: Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada

SC3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju

SC3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Prioritet 4 - Bolje upravljanje suradnjom u dunavskoj regiji

SC4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije osigurao je 213,1 milijuna eura EU sredstava u razdoblju 2021.-2027. i obuhvaća devet država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) te pet država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina).

Više informacija o Pozivu i webinarima koji će se održavati u studenome možete pronaći na poveznici .

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.