Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Drugi regionalni sastanak dionika projekta GIFT u Zagrebu

Drugi regionalni sastanak dionika projekta GIFT održan je u Zagrebu, 16. veljače 2024. godine.

Na sastanku su sudjelovali sljedeći projektni partneri: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) , Hrvatske šume d.o.o., Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba - Priroda Grada Zagreba, Razvojna agencija Zagreb i Grad Zagreb.

Predstavnik Grada Zagreba održao je prezentaciju s pregledom aktivnosti koje su projektom provedene u razdoblju od prošlog sastanka. Ciljevi, svrhe i širenje do sada stečenog znanja i iskustva raspravljani su sa svim dionicima sastanka.

Stručnjaci su predstavili iskustva iz dosadašnjih peer review-ova, probleme periurbanih i urbanih šuma te posljedice za građane, floru i faunu.

Poseban naglasak stavljen je na sljedeći peer review koji će se održati u Zagrebu u svibnju 2024. godine.

Stručnjaci su iznijeli svoja mišljenja i dali smjernice kao važan input za stručno tematsko planiranje nadolazećeg skupa.

https://www.interregeurope.eu/gift

web logo Slika1web lgoo Slika1

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.