Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 7. srpnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.
Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 1. električni bicikli,
 2. turistička vozila na električni pogon,
 3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S),
 • tijela državne uprave,
 • javne ustanove,
 • trgovačka društva u javnom sektoru,
 • proračunski i izvanproračunski korisnici
 • te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.