Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti osnovne i srednje škole te učenički domovi. Navedeni prijavitelji mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike;
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima;
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka;
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike;
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama);
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu.

Najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2021. godine.

Detalje natječaja kao i potrebnu dokumentaciju pronađite ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • osnovne škole
  • srednje škole
  • učenički domovi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.