Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
4. rok za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

4. rok za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

U sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11).

Specifični cilj investicijskog prioriteta 11 Jačanje institucionalnog kapaciteta javnih vlasti i dionika i učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija je stvaranje partnerstava između tijela javnih vlasti i dionika za zdrava, sigurna i pristupačna granična područja.

Tipovi korisnika koji će se podržati u okviru specifičnog cilja 3.1. – Stvaranje partnerstava između tijela javnih vlasti i dionika za zdrava, sigurna i pristupačna granična područja su:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela;
  • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe (npr. zdravstveni centri, organizacije socijalne skrbi, nevladine organizacije, centri za starije osobe, regionalne razvojne agencije, socijalna poduzeća, službe spašavanja i organizacije civilne zaštite itd.)

Vodeća načela: Tijekom postupka odabira, osim kriterija koji se primjenjuju za ocjenjivanje projekta, pod ovim specifičnim ciljem zahtijevat će se sljedeće:

  • Projekti trebaju biti jasno usmjereni prema razvoju održive prekogranične strukture suradnje;
  • Svaka prekogranična struktura suradnje mora se odnositi na barem jedno od prioritetnih područja : javno zdravstvo i zdravstvena skrb, službe socijalne skrbi, sigurnost (službe civilne zaštite, hitne službe i službe za spašavanje), prekogranični javni prijevoz i održive usluge za mobilnost.

Sufinanciranje: samo prihvatljivi troškovi mogu se financirati iz programa, dok sufinanciranje iz EFRR-a može iznositi najviše 85% ukupnih troškovaNajmanje 15% mora svaki projektni / Vodeći partner osigurati iz vlastitih ili drugih privatnih ili javnih izvora.

Prijavu mora podnijeti Vodeći partner putem eMS sustava (electronic Monitoring System- elektroničkog sustava za praćenje.


Informativne radionice za prijavitelje biti će organizirane u rujnu 2021. godine. Više informacija o održavanju radionice te registraciji biti će dostupno u kolovozu na web stranici programa.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru 4. roka istječe 12.10.2021. u 12:00 sati.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga s pripadajućom dokumentacijom pronađite ovdje.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.