„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Prvi Peer Review GIFT projekta

gift logo dual

Prvi Peer Review projekta GIFT, koji je organizirao vodeći partner - Instituto de Estudos do Territorio (IET), održan je 29. i 30. kolovoza 2023. godine u regiji Galicija.

Ažuriran Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Objavljen poziv za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Predmet ovog Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Objavljen je javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO - 9/2023)

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Projekt GIFT - Green Infrastructure for Forest and Trees

Grad Zagreb u suradnji s Razvojnom agencijom Zagreb sudjeluje u projektu GIFT kao jedan od partnera.

Otvoren je poziv "NPOO.C3.1.R1-I1.02" - "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv"

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, planira se izgradnja dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama.

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.

Hrvatska preuzela predsjedanje Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom

Hrvatska je preuzela predsjedanje Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom dana 1. lipnja 2023. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. – objavljen 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Kroz program IPA Adrion financirat će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti i boljeg upravljanja suradnjom.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.